Latest Additions
20 articles found [1 - 5]
 • Den territoriella dimensionen av framtidens politik
  Country Article | September 26, 2022

  Utformningen av den territoriella dimensionen av framtidens politik kräver en förståelse för den territoriella mångfalden – och dess viktiga utmaningar och utvecklingsperspektiv – på olika platser

 • Hantering av utmaningarna i samband med arbetskraftsmigration i EU
  Country Article | September 26, 2022

  Den fria rörligheten för arbetstagare är en av de fyra friheterna i Europeiska unionen och dess inre marknad.

 • Krympande landsbygdsregioner i Europa
  Country Article | September 26, 2022

  De demografiska förändringarna i Europa håller på att bli en allt större politisk utmaning. Landsbygdsregionerna står för närvarande för 28 % av Europas befolkning.

 • Territoriella mönster och förhållanden i Sverige
  Country Article | September 26, 2022

  Följande översikt är en sammanfattning av forskningsresultaten från olika tematiska tillämpade forskningsprojekt inom ramen för ESPON 2020-programmet.

 • Vimmerby - PROFECY
  Case Studies | August 25, 2021

  Each case study within the PROFECY project looks into real inner peripheral problems and by applying the theoretical concepts and analysing the critical factors and drivers in the inner peripheral processes aims to improve practical responses.